Lásku a pomoc môže dostať len ten, kto sám lásku a pomoc dáva

Slideshow

Contact

Súkromné gymnázium Slavkovská 19C
Kežmarok
06001
052 4522705, 0948101837
sgr.kezmarok@gmail.com nadkesaj@gmail.com