diskusia, práca na textoch

www.kesaj.eu/aktuality/diskusia-praca-na-textoch/

 

podstatná časť textov a esejí je publikovaná v rubrike:
 
http://www.kesaj.eu/aktuality/cvicebnica-romske-realie/nase-problemy-a-nas-pohlad-na-ich-riesenia-/praca-na-textoch/

Contact

Súkromné gymnázium Slavkovská 19C
Kežmarok
06001
052 4522705, 0948101837
sgr.kezmarok@gmail.com nadkesaj@gmail.com