trip to Dance festival of Geneva

partenariat with Intermedes

trip of Tamerantong! in Slovakia

Contact

Súkromné gymnázium Slavkovská 19C
Kežmarok
06001
052 4522705, 0948101837
sgr.kezmarok@gmail.com nadkesaj@gmail.com