Silkeborg

Do Silkebrogu, v Dánsku, nás pozvala Anne Risum, maliarka, a prevádkovateľka malého rodinného cirkusu... My sme tiež taký menší, väčší, cirkus. A keď sme prišli, Maťo, všetci Čonkovci, Stanko - Gojo, atď... tak to bola taká menšia Zoo :) Gojo hneď sadol na traktor a naštartoval ho, atď...
Ale bolo to všetko veľmi fajn a príma. Vo svojom cirkusovom predstavení Anne zakomponuváva aj ľudí s rôznymi postihmi. Krásna práca. Pred pár rokmi bol jej manžel nacvičovať cirkusové šou v Izraeli, s palestínskymi a s židovskými deťmi...Krásna práca
 

Contact

Súkromné gymnázium Slavkovská 19C
Kežmarok
06001
052 4522705, 0948101837
sgr.kezmarok@gmail.com nadkesaj@gmail.com